Školení trenérů

Obecné informace

Díky předložení našich poznatků při školení trenérů SB III. třídy, získá absolvent základní představu o fungování lidského těla při sportovních činnostech nejen na SB. Bude seznámen se základy biomechaniky, sportovního tréninku, psychologie, akrobatické přípravy pro snowbording,  základními sjezdovými postoji a tělovýchovným názvoslovím. Po absolvování školení získá skripta, která budou shrnovat přednesenou látku a budou absolventovi průvodcem při jeho budoucí pedagogické práci.

Licencí trenéra III. třídy absolvent nezíská podklad pro ziskání  živnostenského listu v Oboru ani mu nebude nijak garantována práce. Nejlepší z účastníků však školitelé využijí, v případě jejich zájmu, pro další pedagogickou činnost v jejich oddílech a pro spolupráci se snowboardovou reprezentací ČR.

Námi prezentovaná „Česká škola Snowboardingu“ má ve světě takové jméno, že pro jazykově vybavené absolventy školení otevírá, za vlastní iniciativy trenérů, cestu do snowboardových klubů po celém světě!

Termíny a ceny

Pro úspěšné získání licence je nutné absolvovat:

  • 6.1.-12.1. 2019 Dolní Morava  – praktická i teoretická výuka

  • 2 dny v dubnu (datum upřesníme) v  Liberci – teoretická výuka a závěrečná zkouška ( v následujících týdnech po zkoušce budete vyzvání ke zpracování krátké práce na dané téma a zodpovězení některých otázek )

Cena: 20.000 Kč 

Cena zahrnuje:

  • týdenní teoretickou a praktickou výuku na Dolní Moravě včetně ubytování, stravy i skipassu, doprava vlastní-není zahrnuto v ceně
  • dvoudenní teoretickou přípravu v Praze či Liberci včetně závěrečné zkoušky,  doprava i strava vlastní – není zahrnuto v ceně

 

Licence trenéra III.třídy snowboardingu je podmínkou k získání licence trenéra II. třídy.

Přihlášky a dotazy

sbxkempy@gmail.com

info@snowboardcross.eu

 

Přílohy ke stažení