Školení trenérů

Obecné informace:

Díky předložení našich poznatků při školení trenérů SB III. třídy, získá absolvent základní představu o fungování lidského těla při sportovních činnostech nejen na SB. Bude seznámen se základy biomechaniky, sportovního tréninku, psychologie, akrobatické přípravy pro snowbording,  základními sjezdovými postoji a tělovýchovným názvoslovím. Po absolvování školení získá skripta, která budou shrnovat přednesenou látku a budou absolventovi průvodcem při jeho budoucí pedagogické práci.

Licencí trenéra III. třídy absolvent nezíská podklad pro ziskání  živnostenského listu v Oboru ani mu nebude nijak garantována práce. Nejlepší z účastníků však školitelé využijí, v případě jejich zájmu, pro další pedagogickou činnost v jejich oddílech a pro spolupráci se snowboardovou reprezentací ČR.

Ve stejném termínu probíhá i školení trenéra II. třídy snowboardingu a školení IV. třídy, tedy praktikanata (15-18 let)

Námi prezentovaná „Česká škola Snowboardingu“ má ve světě takové jméno, že pro jazykově vybavené absolventy školení otevírá, za vlastní iniciativy trenérů, cestu do snowboardových klubů po celém světě!

Termíny a ceny:                     

Pro úspěšné získání licence je nutné absolvovat:

  • zima – 6 dní praktická i teoretická výuka na Dolní Moravě

  • jaro – 2 dny v  Liberci – teoretická výuka a závěrečná zkouška ( v následujících týdnech po zkoušce budete vyzvání ke zpracování krátké práce na dané téma a zodpovězení některých otázek )

Cena:

trenér IV třídy-praktikant: 18.000

trenér III trídy: 24.000 Kč  

trenér II třídy: 24.000 ( plus poplatky na FTVS cca 3000)

 

Cena zahrnuje:

  • šestidenní  teoretickou a praktickou výuku na Dolní Moravě včetně ubytování, polopenze i skipassu, doprava vlastní-není zahrnuto v ceně
  • dvoudenní teoretickou přípravu v Praze či Liberci včetně závěrečné zkoušky,  doprava i strava vlastní – není zahrnuto v ceně

Licence trenéra III.třídy snowboardingu je podmínkou k získání licence trenéra II. třídy.

Přihlášky a dotazy: 

sbxkempy@gmail.com

info@snowboardcross.eu