Kontakt

Czech Snowboardcross Team je zájmovým sdružením se sídlem v Praze, členové nicméně pocházejí ze všech koutů republiky.

Czech Snowboardcross Team.

Czech Snowboardcross team z.s.

Čestmírova 1360/29

140 00 Praha 4

IČO : 28560990

DIČ : CZ 28560990

tel:00420736540648

info@snowboardcross.eu

KONTAKT PRO SBX KEMPY A ALL BOARD KEMPY:

sbxkemp@gmail.com

00420/776815739

Informace o zpracování osobních údajů viz naše informační memorandum.

www.facebook.com/snowboardcross

 

Vize

Naší vizí je zajištění vzdělávání tělovýchovných pracovníků (učitelů, trenérů, instruktorů) v oblasti snowboardingu a předávání našich poznatků. Jsme přesvědčeni, že disciplína snowboardcross je se svými didakticko-pohybovými specifiky základem pro správný rozvoj všech ostatních snowboardových disciplín – tedy freestyle , freeride i slalom, nebo by měla být součástí jejich metodiky.

Pokusíme se vytvořit a zajistit ucelený systém, který by generoval pedagogické pracovníky či rozšiřoval poznatky a zkušenosti stávajících. Zajistit dostatečný počet zkušených pedagogů pro práci se školní mládeží, v oddílech, v lyžařských a snowboardových školách, při práci s handicapovanými sportovci či různými stupni reprezentací – děti, junioři, senioři, veteráni.

Naší snahou je, aby v průběhu následujícího desetiletí prošli některou z forem našeho vzdělávacího systému všichni učitelé tělesné výchovy soukromého i státního sektoru v ČR, všichni lektoři i trenéři snowboardingu.

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí nabídnout absolventům škol alternativu stát se trenéry či funkcionáři oddílů SNB. Pomoci při zakládání oddílů, při jejich provozu, či utváření vnitřní struktury. Chceme vytvořit takový systém fungování a meziklubového soutěžení, aby jednotlivce i skupiny motivoval k práci s mládeží.