ČEPS, a.s.

Dlouholetým generálním sponzorem českého snowboardcrossu a Českého Snowboardcrossového Týmu je společnost ČEPS, a. s., působící na území České republiky jako výhradní provozovatel elektrické přenosové soustavy pro přenos elektřiny.

Děkujeme společnosti Čeps, a.s. za podporu. Bez Vás bychom to nezvládli!

CEPS_logo_1606

ČEPS, a.s.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 KV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden s 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení o délce 3508 km s napěťovou hladinou 400 kV a 1910 km s napěťovou hladinou 220 kV.

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

Webové stránky společnosti: www.ceps.cz

ČEPS, a.s.

 

 


Další partneři

SWIX

Nadace ČEZ

 

atex_logo_sbx